Publikimi i Raportit EITI 2013-2014: Dorina Çinari,
Drejtuese e EITI Albania në emisionin Argument në TV SCAN, Janar 8, 2016